Vse te za nas odrasle neopazne malenkosti v naravi otroci opazujejo in spoznavajo, zato nam postavljajo številna vprašanja o naravi, na katera velikokrat ne znamo odgovoriti. Zanima jih, kako nastane dež, zakaj sonce tako močno sveti, zakaj so na nebu zvezde, zakaj je drevo tako veliko in zakaj jeseni odvrže liste. Sprašujejo, kakšne živali živijo na svetu in zakaj pri nas ni slonov. Odgovore na vsa vprašanja lahko poiščemo v strokovnih knjigah ali drugi literaturi in otrokom pripovedujemo, kar smo prebrali. Toda otroci tako še vedno le poslušajo o živalih in jih vidijo na fotografijah ali risbah, ne morejo pa jih videti, ko se premikajo, kako lovijo in se skrivajo, ne morejo slišati njihovih glasov in opazovati, kako se skotijo mladički.
Pri vsem tem si lahko uspešno pomagamo z različnimi interaktivnimi poučnimi programi, ki nam prek animacij in drugih multimedijskih sredstev predstavijo svet na drugačen način. Otroci se s pomočjo teh programov naučijo več, kot bi pričakovali. Razlog je predvsem v tem, da si s številnimi zanimivimi in pogosto zabavnimi animacijami zapomnijo posebnosti posameznih živali, rastlin ali naravnih pojavov. Te animacije si večkrat predvajajo in se k njim vračajo znova in znova, prav zaradi tega se informacije mnogo trdneje zasidrajo v otrokove možgane.
Kljub vsemu pa računalnik vsekakor ne more zamenjati pristnega sprehoda v naravo, kajti le tako lahko otroci naravo začutijo, vonjajo in vidijo v živo. S temi programi pa si pomagajo k razumevanju narave in njenih pojavov, pridobijo si lahko veliko informacij o njej ter spoznajo njeno raznolikost tudi v deželah, kamor sami ne morejo.

ENCIKLOPEDIJA NARAVE

Kot že samo ime pove, gre pri tej zgoščenki za pravo interaktivno multimedijsko enciklopedijo. Enciklopedija narave nas popelje skozi skrivnosti narave, nam predstavi bližnji gozd ali daljne tropske gozdove. Spustimo se lahko v globine oceanov, kjer spoznavamo rastlinstvo in živalstvo od najmanjših do največji vodnih in kopenskih živali. Program je zasnovan tako, da imamo občutek, kot bi vstopili v naravoslovni prostor, kjer imamo v predalih skrite zanimivosti o življenju živali in rastlin. Prek globusa si lahko ogledujemo različne dele sveta in spoznavamo njihovo raznolikost, lahko prebiramo knjige ali pa s kvizom preverimo svoje poznavanje narave.
Na prvi strani sem nam odpre pogled na naravoslovni prostor, kjer zagledamo 6 predalov in v ozadju dva plakata. S klikom na plakata in predale se nam odprejo možnosti ogleda posameznih skupin, kjer se nam predstavi svet rib, sesalcev, rastlin in gob, plezalcev, ptic, nevretenčarjev, dvoživk in žuželk. Živa bitja so razvrščena tudi po sorodnosti. S klikom na napis Klasifikacija se nam odpre omara, v kateri so zbrane številne informacije o živih bitjih. Skupine življenjskih vrst so razdeljene v pet kraljestev: živali, rastline, glive, cepljivke, enoceličarji. S klikom na posamezna kraljestva imamo možnost izbire pregled, kjer se nam kraljestvo predstavi, lahko pa pogledamo, katere vrste spadajo v posamezno skupino in si preberemo posamezne podrobnejše predstavitve..
Človekovi brezglavi posegi v naravo pogosto povzročijo številne nepovratne posledice, ki uničujejo naravo. V Zeleni knjigi so predstavljeni mnogi primeri ogroženih živalskih vrst in opisane nevarnosti, ki sledijo neprimernemu ravnanju z naravo. Predstavljeni so učinki tople grede, nujnost varčevanja z energijo, onesnaževanje zraka in vode, lov in krivolov in še mnoge druge nevarnosti, ki zaradi neprimernega ravnanja ljudi grozijo naravi.
Ptičje oglašanje ima svoj točno določen pomen. Tako kot pri ljudeh, ki govorimo različne jezike, se tudi ptice oglašajo vsaka na svoj način. V tem področju so predstavljeni glasovi ptic in njihov pomen. S klikom na področje Prazgodovinsko življenje se nam odpre časovni trak v obliki polžje hišice. S klim na posamezna področja hišice lahko spoznamo, kako je nastalo življenje na Zemlji, kako je potekala evolucija, razvoj nevretenčarjev in plazilcev, pogledamo v svet dinozavrov in tako spoznamo razvoj živih bitij skozi zgodovino. Mikroskopski svet nas popelje v svet, ki ga s prostim očesom ne vidimo. Večkratne povečave nam predstavijo bitja, kot so virusi, enoceličarji in bakterije. Ogledamo si lahko tudi živalske in rastlinske celice.
Področje Podnebje nam predstavi različne vremenske spremembe. Tako spoznavamo, kako nastanejo oblaki, zakaj nastane toča, kje dobijo vetrovi svojo moč. Spoznamo lahko tudi različna podnebja po svetu, od polarnega do tropskega podnebja. In seveda so tu predstavljeni tudi vsi štirje letni časi. S klikom na daljnogled se preselimo v svet, ki ga vidijo živali skozi svoje oči. Tako lahko spoznamo, kako vidijo svet čebela, piranja, zajci in druge živali.

RAD RAZISKUJEM

Na programu sicer piše, da je namenjen otrokom od 7. do 11. leta starosti, vendar to še ne pomeni, da se tudi starejšim ne bo zdel zanimiv. Je pa po naših izkušnjah sodeč tista spodnja meja nekoliko prenizka, saj je program za večino sedemletnikov prezahteven, seveda obstajajo tudi izjeme. Mislimo, da je njegova dejanska uporabnost primerna za otroke stare 8 let in več.
Program spodbuja otroke, da poskušajo razmišljati kot pravi znanstveniki. Ob pomoči interaktivne tehnologije lahko brez nadzora odraslih varno opravijo 100 zanimivih dejavnosti in poskusov, ki jih sicer po naravni poti ne bi mogli. Dejavnosti in poskuse jim pomagajo izvajati trije gostitelji, in sicer Nina Dolžina, Al Uminij in Cvetka Marjetka. Cilj programa ni le izvedba poskusov, ampak tudi izdelava treh znanstvenih knjig.
Program zajema tri teme – tri laboratorije. Pri vsaki temi so poskusi razvrščeni po stopnjah, od razmeroma preprostih do vse bolj zapletenih. Takšna razporeditev omogoča, da tudi tisti manj samozavestni dobijo občutek, da so nekaj dosegli. Vsak otrok lahko napreduje v svojem tempu, ima nadzor nad lastnim napredovanjem in vidi, kje potrebuje več vaje. Zelo pozitivno je tudi to, da bo vsak gostitelj določene teme otrokom razložil vse v zvezi z varnostjo. Vsa tri naravoslovna okolja so bolj podobna resničnim vsakdanjim razmeram kot laboratorijem, tako da otroci lahko začutijo povezanost znanosti z resničnim svetom.
Vsak laboratorij ima svojo knjigo. Na naslovnico je treba prilepiti svojo računalniško sliko. Ob začetku igre si morate izbrati tri dejavnosti, lahko pa izbiro prepustite gostitelju. Če ne želite igre treh dejavnosti, izberete listanje po knjigi. Otroci spoznajo Nino v delavnici – fizikalnem laboratoriju, kjer lahko po mili volji eksperimentirajo z različnimi vrstami energije: elektrika, svetloba, toplota, zvok, sile. Al vabi otroke, ki obiščejo njegovo kuhinjo – kemijski laboratorij, k raziskovanju lastnosti različnih materialov in snovi, na primer s segrevanjem, ohlajanjem, mešanjem in precejanjem. V Cvetkinem rastlinjaku – biološkem laboratoriju, lahko otroci preučujejo človeško telo, rastline, živali in okolje.
Poleg poskusov, ki jih lahko izvajajo, v vsakem laboratoriju čakata otroke še dve igri: Napad besed, pri katerem gre za povezovanje znanstvenih definicij z ustreznimi besedami in s tem za utrjevanje na novo pridobljenih naravoslovnih besed, in Ujemi mačko (podgano ali vrano), kjer morajo uporabiti pravkar pridobljeno naravoslovno znanje za reševanje pravih problemov.

ŽIVA NARAVA

Otroci se z živo naravo srečujejo na vsakem koraku. Zdi se, da jo dobro poznajo, pa vendar jim je nerazumljiva marsikatera naravna zakonitost, še manj razumljivi so jim razni pojavi v svetu rastlin in živali. Zgoščenka je namenjena otrokom nad 7 let starosti.
Ko zaženemo program se nam odpre kazalo, v katerem izberemo temo – žival ali rastlino, ki jo želimo spoznati. Odpre se nam okno, ki nam ponuja opis živali ali rastline, s čim se hrani, njen razvoj, kje biva, kakšne so njene posebnosti, pri posameznih živalih oziroma rastlinah so navedene tudi naloge. Zgoščenko priporočamo za individualno delo doma ali za skupinsko delo v šoli. Primerna je tako za obravnavo nove učne snovi kot tudi za utrjevanje snovi.

NEŽIVA NARAVA

CD-ROM je primeren za otroke, stare 10 let in več. Namenjen je spoznavanju nežive narave, ki jih obdaja. Vsebina je podana na otrokom lahko dojemljiv način v pisni, zvočni, slikovni in animirani obliki. Skozi program lahko »potujejo« samostojno ali v skupinah. Kot učni pripomoček ga lahko uporabljajo tudi učitelji naravoslovja, fizike in kemije. V programu so podrobno razloženi zapleteni naravni pojavi in razni pojmi. Primeren je za motivacijo učenja določenih snovi nežive narave ali za utrjevanje snovi. Priporočamo ga predvsem za boljše razumevanje težje razumljivih snovi nežive narave.
Ko zaženemo program, se nam odpre okno z vsebino, ki zajema naslednja poglavja: prostor, toplota, merjenje temperature, vlažnost, nastanek oblakov, padavine, nevihte, vetrovi, zrak, voda, svetloba, tla. S klikom na posamezno poglavje se nam odpre okno, kjer je posamezna učna snov prikazana v obliki knjige, na več straneh je opisana tematika posameznega poglavja. Izberemo lahko tudi delovni zvezek, kjer so navedeni razni poskusi.
Pri posamezni učni snovi so navedene zanimivosti, prav tako pa imamo možnost vsako stran, pa najsi bo v knjigi ali delovnem zvezku tudi izpisati. Program ima glasovno podporo, saj s klikom na zvočnik predvaja zvočni zapis zapisanega besedila.

MOJE SIJAJNO ČLOVEŠKO TELO

Otroci s pomočjo programa spoznavajo najpomembnejše notranje organe. Vsak delček telesa si lahko natančno ogledajo. Poleg brskanja po človeškem telesu si lahko izpolnijo tudi svoj skrivni dnevnik, kjer vpišejo vse svoje podatke in jih hranijo le zase. Program je v osnovi namenjen predvsem otrokom v prvi triadi osnovne šole. Zaradi svoje preproste uporabe in zelo zanimivih animacij, pa je primeren tako za otroke od 4. leta, zaradi številnih uporabnih informacij pa lahko po njem posegajo tudi otroci do 14. leta in starejši.
Sestavi moje telo je kviz, v katerem Stojko Kostnik postavlja vprašanja o delih človeškega telesa. Računalnik naključno izbere del telesa, za katerega nato Stojko postavi vprašanje. Za pravilen odgovor si prislužimo del telesa. Ko imamom zbrane vse dele telesa, imamo možnost igre v kateri poljubno oblačimo Stojka, mu spremenimo ime in ga fotografiramo za svoj album. Če odgovora ne vemo, si lahko pomagamo s klikom na Kažipot, ki nas popelje na področje, kjer so nam odgovori razloženi, in ko se vrnemo, preprosto kliknemo oz. vpišemo pravilen odgovor.
Stojko se je raztreščil na dvaindvajset delov! Pomagati mu moramo, da se deli njegovega telesa sestavijo nazaj na pravo mesto. To naredimo tako, da primemo dele telesa in jih povlečemo na ustrezno mesto. Da je vse skupaj zanimivejše, si lahko nastavimo tudi časovno bombo, ki ponovno raztrešči Stojka, če smo pri sestavljanju prepočasni. Lahko izberemo tudi pogled od zadaj ali pa možnost Sestavi sliko, kjer lahko sestavljamo smešne kombinacije in dele telesa postavljamo na poljubne mesta.

Stojko Kostnik nam je poklonil dan svojega življenja. A če želimo, da ga preživi, ga moramo zabavati in pri tem paziti, da ni lačen, žejen ali preutrujen, saj se sicer lahko zgodi, da revež umre. Kadar je Stojkovo življenje v nevarnosti, se nam sproži zvočni alarm in takrat moramo hitro ugotoviti, kaj je narobe z njim. Enako se lahko zgodi, če ga preveč nahranimo in napijemo. Če ga uspešno pripeljemo do večera, dobimo za nagrado priznanje, ki si ga lahko natisnemo. Dejavnosti, ki naj jih Stojko počne, izbiramo iz ponujenih dejavnosti na levi strani in določimo, koliko časa naj katero od njih počne.

BIOLOGIJA 3 – KRALJESTVO ŽIVALI

Namenjen je učencem od druge triade osnovne šole dalje, predvsem za samostojno učenje, utrjevanje ali poglabljanje znanja. Ob zagonu se nam odpre okno, v katerem nam je predstavljena vsebina programa, ki temelji predvsem na rodovniku živalstva. V programu spoznamo živalske organizme, od enoceličnih praživali do višje razvitih vretenčarjev in sesalcev ter njihovo mesto v kraljestvu živali. Predstavljene vrste, rodovi, družine, redovi, razredi in debla, nas poučijo še o življenjski raznovrstnosti in ogroženosti živali pri nas in v svetu. Za lažjo uporabo si je smotrno najprej ogledati navodila, kako upravljati s programom.
Program sestavljajo tri poglavja, katerih vsebina je pravzaprav ista, le poti do želene vsebine so drugačne. Če kliknemo na poglavje Rodovnik živalstva, se nam odpre aktivno okno, ki prikazuje deblo živalskega sistema. S klikom na posamezno žival ali besedo se nam odpre novo okno z opisi, slikami in celo videoposnetki posamezne živali. Če imamo v mislih točno določeno žival ali živalsko vrsto, o kateri bi radi nekaj izvedeli, je najboljša pot klik na poglavje Abecedno kazalo, kjer poiščemo želeno.
Organizmi so razvrščeni v sistematske kategorije po sorodnosti in evolucijskem razvoju. Poglavje sestavlja šest kategorij: Strunarji, Maločlenarji, Mnogočlenarji, Nečlenarji, Spužve in Praživali. Ko kliknemo na izbrano kategorijo, se nam odpre okno s podrobnejšim opisom te kategorije, ki se spet deli na nove delitve in podrobnejše opise. Tako lahko opazujemo izbrane živali ali živalske skupine, jih primerjamo in ugotavljamo njihovo sorodnost ter uvrščamo v sorodne sistematske kategorije (rod, red, razred …). S pritiskom na katerokoli aktivno besedilo (primer: višji sesalci), računalnik ponudi ustrezno razlago.

Vid Glavan in Jasna Lampe